[1]
Maria, G., Stancheva, I., Kirova, E., Petrova, M., Hendawy, S. and Zayova, E. 2022. ASSESSMENT OF THE ANTIOXIDANT POWER OF IN VITRO OBTAINED COLEUS FORSKOHLII BRIQ. Journal of microbiology, biotechnology and food sciences. 11, 4 (Feb. 2022), e3840. DOI:https://doi.org/10.55251/jmbfs.3840.