Maria, G., Stancheva, I., Kirova, E., Petrova, M., Hendawy, S. and Zayova, E. (2022) “ASSESSMENT OF THE ANTIOXIDANT POWER OF IN VITRO OBTAINED COLEUS FORSKOHLII BRIQ”, Journal of microbiology, biotechnology and food sciences, 11(4), p. e3840. doi: 10.55251/jmbfs.3840.